επελαύνω

(AM ἐπελαύνω) [ελαύνω]
1. επιτίθεμαι έφιππος
2. επιτίθεμαι ορμητικά
αρχ.-μσν.
διέρχομαι, διασχίζω
αρχ.
1. οδηγώ κάπου («τὰς ἁμάξας ἐπελαύνουσι», Ηρόδ.)
2. τοποθετώ πάνω σε μια επιφάνεια μέταλλο σφυρηλατημένο σε πλάκες («ἐπὶ δ' ὄγδοον ἤλασε χαλκόν», Ομ. Ιλ.)
3. σπρώχνω με τη βία («στέρνα θ' ὁμοῡ καὶ χεῑρας ἐπήλασαν»)
4. εξοκέλλω, πέφτω έξω
5. παθ. έρχομαι τελευταίος («τό τε ἡγούμενον τοῡ τομέως ἐρωμένον ᾖ καὶ τὸ ἐπελαυνόμενον ἱκανόν», Ξεν.)
6. αναγκάζω κάποιον να πληρώσει.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπελαυνούσης — ἐπελαύνω drive upon fut part act fem gen sg (attic epic) ἐπελαῡνούσης , ἐπελαύνω drive upon pres part act fem gen sg (attic epic ionic) ἐπελαύνω drive upon fut part act fem gen sg (attic epic) ἐπελαῡνούσης , ἐπελαύνω drive upon pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελαῦνον — ἐπελαύνω drive upon pres part act masc voc sg ἐπελαύνω drive upon pres part act neut nom/voc/acc sg ἐπελαύνω drive upon pres part act masc voc sg ἐπελαύνω drive upon pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελάσουσιν — ἐπελαύνω drive upon aor subj act 3rd pl (epic) ἐπελαύνω drive upon fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπελαύνω drive upon fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελασάντων — ἐπελαύνω drive upon aor part act masc/neut gen pl ἐπελαύνω drive upon aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελάσαντα — ἐπελαύνω drive upon aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπελαύνω drive upon aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελάσσαι — ἐπελαύνω drive upon aor inf act (epic) ἐπελάσσαῑ , ἐπελαύνω drive upon aor opt act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελήλακεν — ἐπελαύνω drive upon perf ind act 3rd sg ἐπελαύνω drive upon plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπέλη — ἐπελαύνω drive upon pres imperat act 2nd sg (epic doric) ἐπελαύνω drive upon imperf ind act 3rd sg (epic doric) πελάω imperf ind act 3rd sg (doric) πελάω imperf ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεληλαμένος — ἐπελαύνω drive upon perf part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπελάσαντες — ἐπελαύνω drive upon aor part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.